การเล่นวอลเลย์บอล

การเล่นวอลเลย์บอล

การเล่นวอลเลย์บอล

ผู้ตัดสินผู้ตัดสินจะเสี่ยงเหรียญเพื่อหากลุ่มที่กำลังจะได้เลือกระหว่าง เสิร์ฟ/รับเสิร์ฟ หรือเลือกดินแดน โดยจะกระทำการเสี่ยงเหรียญในเซ็ตแรกรวมทั้งเซ็ตวินิจฉัย
ผู้เสิร์ฟ ต้องเสิร์ฟจากข้างหลังของสนามโดยยืนไม่เลยแนวเส้นข้างรวมทั้งห้ามเหยียบเส้นข้างหลัง โยนบอลรวมทั้งตีในอากาศให้บอลผ่านตาข่ายไปยังดินแดนของคู่ต่อสู้ข้างใน 8 วินาทีข้างหลังผู้ให้สัญญาณการแข่งขัน
ในขณะที่มีการเสิร์ฟโดยถูกข้อตกลง แต่ว่ามีผู้เล่นยืนไม่ถูกตำแหน่งในตอนนั้น กลุ่มที่ยืนไม่ถูกตำแหน่งจะเสียคะแนน แต่ว่าถ้าคนเสิร์ฟทำผิดข้อตกลงแม้ว่าจะมีการยืนไม่ถูกตำแหน่งตอนนั้นก็จะจัดว่ากลุ่มที่เสิร์ฟเป็นข้างเสียคะแนน
ห้ามผู้เล่นกลุ่มรับเสิร์ฟกระทำบล็อกหรือตบบอลที่ถูกเสิร์ฟมา
บอลสามารถสัมผัสตาข่ายได้ทั้งยังสำหรับการเสิร์ฟแล้วก็ระหว่างเล่น แต่ว่าผู้เล่นไม่มีสิทธิ์สัมผัสตาข่ายในตอนที่บอลยังถูกเล่นอยู่ตามข้อตกลง
เมื่อเสิร์ฟบอลผ่านตาข่าย แล้วบอลลงในดินแดนคู่แข่งขันโดยทันที หรือคู่แข่งขันบากบั่นรับบอลจนกระทั่งบอลออกนอกสนามไป เรียกว่า เอซ (Ace) กลุ่มที่เสิร์ฟจะได้คะแนนนั้น
ผู้เล่นกลุ่มรับเสิร์ฟ ต้องมานะรับบอลแรกโดยไม่ปลดปล่อยให้บอลตกลงพื้นในดินแดนของตัวเอง รวมทั้งต่อบอลไปยังผู้เล่นที่เรียกว่าตัวเซ็ต เพื่อตั้งบอลให้กับผู้เล่นที่จะตีบอลรุกไปยังดินแดนตรงกันข้ามเพื่อทำแต้ม เมื่อบอลตกลงพื้นหรือกำเนิดความบกพร่องต่างๆจะนับว่าการเล่นคะแนนนั้นได้สิ้นสุดลง
ผู้เล่นแต่ละกลุ่ม มีสิทธิ์ต่อบอลได้ไม่เกิน 3 ครั้งกระโน้นตีไปยังดินแดนคู่ต่อสู้ (ไม่นับรวมการบล็อก) โดยผู้เล่นแต่ละคนไม่มีสิทธิ์ต่อบอลต่อเนื่องกัน 2 ครั้ง ละเว้นมีผู้เล่นคนอื่นๆมาต่อบอลกั้นก่อน 1 ครั้งก็เลยจะต่อบอลได้อีก
ผู้เล่นตำแหน่งดินแดนข้างหลังแล้วก็ลิเบโร ไม่มีสิทธิ์กระโจนตีบอลหรือบล็อกบอลได้ ละเว้นผู้เล่นดินแดนข้างหลังกระโจนมาจากข้างหลังเส้น 3 เมตรเพื่อตีบอล
ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ใช้ผู้เล่นบุคคลอื่นสำหรับในการส่งตัวเองเพื่อเข้าถึงบอล
ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์เล่นบอลแม้บอลยังอยู่ในดินแดนของคู่แข่งขัน
เมื่อบอลสัมผัสพื้นสนามหรือมีความผิดพลาดสำหรับในการเล่น ข้างที่มิได้ทำผิดพลาดจะได้คะแนนนั้นไป รวมทั้งกลุ่มที่ได้คะแนนควรเป็นข้างเสิร์ฟในคะแนนถัดไป
เมื่อกลุ่มที่เสิร์ฟสามารถทำสกอร์ได้ คนที่เสิร์ฟในคะแนนต่อไปจะต้องเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเดิม แม้กระนั้นสามารถสลับตัวผู้เล่นมาเสิร์ฟได้
เมื่อกลุ่มที่เสิร์ฟเสียคะแนนนั้น ผู้เล่นอีกข้างจะได้สิทธิ์เสิร์ฟคะแนนต่อไปแทน แต่ว่าจะต้องหมุนตำแหน่งไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนตัวไปเสิร์ฟ พูดอีกนัยหนึ่ง ผู้เล่นตำแหน่งที่ 2 จำเป็นต้องหมุนลงมาตำแหน่งที่ 1 เพื่อเสิร์ฟ และก็ตำแหน่งอื่นๆจำเป็นต้องหมุนตามมาด้วยเหมือนกัน เป็น 2>1>6>5>4>3>2 (ดังรูป)
แปลงดินแดนเมื่อจบแต่ละเซ็ต ส่วนเซ็ตที่ 5 หรือเซ็ตวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงดินแดนเมื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถึงคะแนนที่ 8 ก่อน